Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji – zadania

Powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji nie jest obowiązkowe, ale jest warte rozważenia. Powołanie ABI przenosi na niego obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych, spoczywające normalnie na kierowniku jednostki organizacyjnej, a dodatkowo, powołanie ABI zwalnia administratora danych osobowych z obowiązku rejestrowania zbiorów w GIODO! W przypadku powołania administratora bezpieczeństwa informacji w firmie lub urzędzie, pełni on następujące obowiązki:

Nadzór nad polityką bezpieczeństwa

Kontrola wewnętrzna zgodności z ustawą

Szkolenia

Prowadzenie rejestru zbiorów

Opracowanie wymaganej dokumentacji

Wydawanie i anulowanie upoważnień

Ewidencja osób upoważnionych

Reagowanie na incydenty

Inicjowanie działań naprawczych

Brak powołanego Administratora Bezpieczeństwa Informacji skutkuje tym, że jego obowiązki pełni kierownik jednostki organizacyjnej.
Zarejestrowanie ABI zwalnia z obowiązku rejestrowania zbiorów baz w GIODO! (nie dotyczy danych wrażliwych)

Korzyści

Bezpieczeństwo organizacji

Lepsze zabezpieczenia – mniej incydentów – lepsze wyniki

Wprowadzenie odpowiedniej polityki bezpieczeństwa i procedur, to nie tylko wypełnienie ustawowego obowiązku, ale przede wszystkim zapewnienie naszej organizacji bezpieczeństwa, a co za tym idzie ciągłości działania. W przypadku przedsiębiorstw przekłada się to wprost na wartość generowanego przychodu i zysku, a w przypadku instytucji użyteczności publicznej na wzrost jakości świadczonych usług. Administrator bezpieczeństwa informacji w takim rozumieniu nie tylko jest spełnieniem wymogu prawnego, ale może realnie wpływać na wzrost efektyności organizacji.

Bezpieczeństwo prawne

Zgodność z przepisami – ochrona przed odpowiedzialnością

Obowiązek stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa przestał być sprawą dobrowolną. Od czasu wejścia w życie Ustawy o ochronie danych osobowych obowiązek ten spoczywa na każdym przedsiębiorcy czy instytucji, która w jakikolwiek sposób przetwarza dane osobowe, a za jego unikanie grożą określone przepisami sankcje administracyjne i karne! Administrator bezpieczeństwa informacji prowadzący właściwie politykę bezpieczeństwa chroni przedsiębiorców i kierowników jednostek przed odpowiedzialnością karną a organizację przed karami administracyjnymi.

Korzyści finansowe

Lepsze zarządzanie – wyższa wydajność

Wdrożenie prawidłowej polityki bezpieczeństwa wiąże się z koniecznością rozpoznania krytycznych elementów zarządzania organizacją. Ich zidentyfikowanie i uporządkowanie poprawia jakość zarządzania i zwiększa w ten sposób efektywność działania całej organizacji. Dzięki temu podnosi się jakość świadczonych usług, co pociąga za sobą wzrost przychodów i rentowności. Dodatkowo, właściwa inwentaryzacja zasobów – komputerów, programów, baz danych – pozwala na lepsze ich wykorzystanie, co generuje realne oszczędności związane z ograniczeniem zbędnych wydatków inwestycyjnych w tym obszarze.

Profesjonalizm i odpowiedzialność

Doświadczenie i wiedza – najwyższa jakość

Administrator bezpieczeństwa informacji może być pracownikiem firmy czy urzędu, ale może także być osobą zewnętrzną, współpracującą na zasadzie zleceniowej. Zlecając wykonywanie czynności ABI wyspecjalizowanej firmie otrzymują Państwo gwarancję usług na najwyższym poziomie. Państwa organizacja ma pewność działanie w zgodzie z prawem, kierownictwo zwolnione jest z obowiązku zajmowania się sprawami bezpieczeństwa, a pracownicy mogą całą swą energię koncentrować na sprawach, które są najważniejsze – dla nich, jak i dla całej organizacji.

ABI Zadania i Obowiązki