ABI outsourcing i usługi

Profesjonalny outsourcing ABI

Jak przebiega proces zarządzania bezpieczeństwem informacji

 • Audyt

  Identyfikacja zbiorów danych i krytycznych dla bezpieczeństwa elementów.

 • Dokumentacja

  Stworzenie polityki bezpieczeństwa i niezbędnych dokumentów.

 • Wdrożenie

  Wdrożenie procedur organizacyjnych i zabezpieczeń technicznych.

 • Szkolenie

  Szkolenie dla użytkowników i osób przetwarzających dane osobowe.

 • Kontrola

  Okresowa kontrola realizacji założeń polityki bezpieczeństwa i modyfikacje.

ochrona danych osobowych - outsourcing abi

Kompleksowy outsourcing ABI

Audyt bezpieczeństwa jest rodzajem analizy pod kątem Państwa potrzeb oraz służy identyfikacji krytycznych dla bezpieczeństwa elementów: zbiorów danych, użytkowników, miejsc przetwarzania, rodzajów zabezpieczeń i procedur.

Opracowanie niezbędnych procedur i dokumentacji, czyli wymaganych prawem dokumentów takich jak Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja oraz wszelkich innych, koniecznych do prawidłowego funkcjonowania polityki bezpieczeństwa.

Wdrożenie, czyli szkolenie służb administracyjnych i osób przetwarzających dane osobowe oraz pomoc zdalna (telefon, e-mail, zdalne połączenie) dostępna w trakcie realizacji zadań wynikających z przyjętej polityki.

Kontrola i reagowanie na incydenty. W ramach outsourcingu ABI obejmujemy Państwa organizację ciągłym monitoringiem zdarzeń wpływających na działanie polityki bezpieczeństwa i podejmujemy właściwe akcje (np. szkolenie nowych pracowników) w zależności od rodzaju zdarzenia.

100% satysfakcji

Wymagającym klientom przy stałej współpracy proponujemy rozszerzony pakiet usług,

dzięki czemu Państwa dane i organizacja są bezpieczne jak nigdy dotąd!

 • Dedykowany opiekun

  • konsultacje telefoniczne
  • konsultacje mailowe
  • zdalne połączenie

 • Zdalny dostęp

  • do wszystkich dokumentów
  • do informacji o bazach
  • do informacji o użytkownikach

 • Reakcja 24h

  • analiza incydentów
  • rozwiązanie problemu
  • czynności naprawcze