ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Profesjonalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji zapewnia zgodność z prawem oraz zwalnia z obowiązku rejestracji baz w GIODO!

Na mocy obowiązującego prawa, powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji przenosi na niego odpowiedzialność za prawidłową politykę bezpieczeństwa.

Outsourcing ABI, audyt, dokumentacja

Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę całego procesu zarządzania bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych.

Nasze usługi obejmują całość zakresu działania ABI od audytu bezpieczeństwa i opracowania dokumentacji, przez wdrożenie polityki aż po kontrolę jej stosowania i szkolenia.

Wiedza, doświadczenie, profesjonalizm

Dysponujemy najwyższej klasy specjalistami z zakresu prawa, bezpieczeństwa i technlologii informatycznych.

Nasze wieloletnie doświadczenie nabyte w trakcie realizacji różnorodnych projektów informatycznych gwarantuje najwyższy poziom usług i satysfakcję klientów.

outsourcing ABI abonament

Nowość!

Pełny outsourcing ABI w wygodnym, miesięcznym abonamencie.

Zewnętrzny ABI przejmuje wszelkie obowiązki związane z ochroną danych osobowych w organizacji. Gwarantuje profesjonalizm i zgodność z prawem, a Państwu pozwala spokojnie skupić się na realizacji rzeczywistych celów firmy czy urzędu.

ABI częste pytania

Kto ma obowiązek stosowania przepisów o ochronie danych osobowych?

W uproszczeniu można powiedzieć, że WSZYSCY, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach wykonywanej działalności. Są to więc – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, ale także organy państwowe, organy samorządu terytorialnego oraz państwowe i komunalne jednostki organizacyjne.

Czy powołanie Administratora Bezpieczeństwa Informacji jest obowiązkowe?

Nie. Powołanie ABI jest dobrowolne i zależy od decyzji kierownictwa.

Jakie są konsekwencje niepowołania ABI?

Jego obowiązki przewidziane w ustawie pełni kierownik jednostki organizacyjnej – np. prezes zarządu.

Czy rejestracja zbiorów danych w GIODO jest obowiązkowa?

Tak i nie. Powołanie ABI zwalnia organizację od obowiązku rejestrowania zbiorów danych osobowych w GIODO, ale nie dotyczy to danych wrażliwych, które muszą być rejestrowane w GIODO.

Który organ może skontrolować działanie polityki bezpieczeństwa?

Kontrolę mogą przeprowadzić wyspecjalizowani inspektorzy GIODO.

.

Jakie konsekwencje grożą za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych?

Ustawa o ochronie danych osobowych w zależności od przypadku przewiduje sankcje karne – do 3 lat pozbawienia lub ograniczenie wolności oraz sankcje administracyjne w postaci grzywny – w zależności od przypadku do 200 tys. zł.

Które przepisy prawa określają obowiązek i zasady ochrony danych osobowych?

Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. z póź. zm. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) oraz akty wykonawcze, jak np. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych (…).

Z prawidłową realizacją polityki bezpieczeństwa związane są również pośrednio inne przepisy obowiązującego prawa, jak np. Prawo Pracy czy Prawo Prasowe oraz dyrektywy Unii Europejskiej.

AKTUALNOŚCI ABI

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji – outosurcing – to oferta skierowana do wszystkich firm i instytucji, które nie tylko pragną funkcjonować zgodnie z wymogami prawa, ale którym zależy na zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnych z normą ISO 27001 i dobrymi praktykami ITIL. Oferujemy pełną obsługę techniczną i prawną oraz usługi eksperckie w tym zakresie. Więcej o ofercie tutaj

administrator bezpieczenstwa informacji ABI krakow

Rok założenia 2002

13

Lat doświadczeń

426

Zrealizowane projekty

352

Zadowolonych klientów